Zadání

V prvním kroku se vás snažíme poznat a to nejlépe při osobní schůzce. Posloucháme, jaké jsou vaše potřeby a představy, klademe otázky a společně definujeme, co by mělo být výsledkem celého procesu. Domluvíme jak časový harmonogram, tak předběžnou cenu. Všechno si ještě jednou shrneme písemně
a oboustranně potvrdíme.

 

Studie

Další fáze už je jen na nás a představuje rozsáhlou analýzu podkladů, průzkum současného trhu, zákazníků a konkurence. Za pomoci řady technik kreativního myšlení a uplatnění principů grafického designu hledáme nové, originální řešení, experimentujeme a zpětně kriticky hodnotíme. Výsledkem je pak prvotní koncept.

 

Design

Následuje vytvoření konečného počtu návrhů, které vám předložíme k posouzení.
Z jednotlivých kol revizí těchto návrhů a jejich postupného přepracování podle vašich představ nakonec vzejde požadovaný výsledek. Finální design pak rozpracujeme do konečné podoby v rozsahu, jaký byl předem dohodnut.